ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണികളടങ്ങിയ മുജീബ് ജൈഹൂൻ രചിച്ച കൃതിയെകുറിച്ച് യു.എ.യിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അൻവർ നഹ പ്രതികരിക്കുന്നു.

Watch Video

Order SLOGANS OF THE SAGE

Hardcover > http://bit.ly/2PwDUF0
(Olive Publications — 919895102962 / +914954099864)
***
Kindle > https://amzn.to/2HU6iQ0